HOME ACHTERHOEK ARNHEM FOODVALLEY NIJMEGEN NOORD-VELUWE RIVIERENLAND MIDDEN-IJSSEl/OOST-VELUWE
G7 BESTUURLIJK OVERLEG 2015
G7 AMBTELIJK OVERLEG 2015
G7 CONTRACTMANAGEMENT 2015
BESTUURDER VOOR DE JEUGD 2015
BRANCHE JEUGDZORG GELDERLAND
PLANNEN
PRAKTIJK
SIGNALEN VOOR JEUGDHULP
THEMA'S
FEITEN & CIJFERS
ZORGAANBOD
SITES & DOCUMENTEN
WIE DOEN MEE?
NIEUWSBRIEF
INTENTIEVERKLARING
NIEUWS
LET OP: DEZE WEBSITE WORDT NIET MEER BEHEERD
Sommige teksten zijn daardoor niet meer actueel. Per 1 januari 2015 is jeugdzorg een gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Sterke groei aantal cliënten dat klachten uit over jeugdhulp
Het aantal vragen, problemen en klachten dat cliënten melden bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – vertoont een stijgende lijn.
Cliënttafel Jeugd geeft 5 tips voor inkoop jeugdhulp
Jeugdhulp moet aansluiten bij de behoefte van jongeren, dus betrek jongeren en hun ouders bij het inkoopproces.
Kennisclips over Jeugdbescherming
De Universiteit en Hogeschool Leiden heeft in opdracht van de VNG en afgestemd met gemeenten en jeugdzorgorganisaties een serie kennisclips gemaakt over jeugdbescherming.
KAART VAN GELDERLAND
GESUBSIDIEERDE PROJECTEN
SPOTLIGHT
Een forum voor jongeren…wat levert dat op?
Een jongerenforum is een mooie preventieve aanvulling op het lokale welzijn en zorgaanbod? Experts vertellen waarom.
TWITTERFONTEIN
Twitter mee via #jeugdzorg
LINKEDIN
Decentralisatie Jeugdzorg Gelderland
CONNECT
HOME CONTACT
Hét informatiepunt over de transitie jeugdzorg in Gelderland. Hier wordt relevante informatie gebundeld en gedeeld. Bij de realisatie wordt samengewerkt met gemeenten en regio’s, jeugdzorgorganisaties, Zorgbelang, Spectrum, partner met elan en de provincie Gelderland.