HOME ACHTERHOEK ARNHEM FOODVALLEY NIJMEGEN NOORD-VELUWE RIVIERENLAND MIDDEN-IJSSEl/OOST-VELUWE
G7 BESTUURLIJK OVERLEG 2015
G7 AMBTELIJK OVERLEG 2015
G7 CONTRACTMANAGEMENT 2015
BESTUURDER VOOR DE JEUGD 2015
BRANCHE JEUGDZORG GELDERLAND
PLANNEN
PRAKTIJK
SIGNALEN VOOR JEUGDHULP
THEMA'S
FEITEN & CIJFERS
ZORGAANBOD
SITES & DOCUMENTEN
WIE DOEN MEE?
NIEUWSBRIEF
INTENTIEVERKLARING
NIEUWS
LET OP: DEZE WEBSITE WORDT NIET MEER BEHEERD
Sommige teksten zijn daardoor niet meer actueel. Per 1 januari 2015 is jeugdzorg een gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Jongeren als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg
De eerste 9 jongeren hebben inmiddels de training achter de rug en zijn in januari 2016 gecertificeerd. Ze gaan in februari aan de slag.
28.000 jongeren ontvangen jeugdhulp in Gelderland
In de zeven jeugdzorgregio’s van Gelderland1 hebben 28.080 jongeren in het eerste kwartaal van 2015 jeugdhulp ontvangen.
Overzicht contactpersonen cliëntenorganisaties
Voor het slagen van transformatie van de jeugdhulp is het belangrijk dat jongeren, ouders en kinderen zelf bij de beleidsvoorbereiding en –evaluatie betrokken zijn.
KAART VAN GELDERLAND
GESUBSIDIEERDE PROJECTEN
SPOTLIGHT
Een forum voor jongeren…wat levert dat op?
Een jongerenforum is een mooie preventieve aanvulling op het lokale welzijn en zorgaanbod? Experts vertellen waarom.
TWITTERFONTEIN
Twitter mee via #jeugdzorg
LINKEDIN
Decentralisatie Jeugdzorg Gelderland
CONNECT
HOME CONTACT
Hét informatiepunt over de transitie jeugdzorg in Gelderland. Hier wordt relevante informatie gebundeld en gedeeld. Bij de realisatie wordt samengewerkt met gemeenten en regio’s, jeugdzorgorganisaties, Zorgbelang, Spectrum, partner met elan en de provincie Gelderland.